Xã hội

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Đã có hơn 8,3 triệu người nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sau một tháng triển khai

12:00 | 03/11/2021

Tính tới hết ngày 1/11, có 8,34 triệu người lao động đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, ngay từ những ngày đầu triển khai Nghị quyết, BHXH đã nhanh chóng xác định được số đơn vị giảm đóng, số tiền được giảm đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 1/10/2021. Đến ngày 6/10/2021, BHXH Việt Nam đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363.600 đơn vị, tương ứng 9,68 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) khoảng 7.595 tỷ đồng.
Về hỗ trợ người lao động, sau 5 ngày triển khai chính sách, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rà soát và gửi danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đến gần 350 nghìn đơn vị (đạt 99% số đơn vị thuộc diện rà soát) tương ứng hơn 10,25 triệu lao động (đạt 99% lao động đang tham gia thuộc diện hưởng hỗ trợ).
Tính đến hết ngày 25/10/2021, toàn ngành đã tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ từ 7,37 triệu lao động, trong đó số lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng là 0,8 triệu người, số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng là 6,57 triệu người tại 229 nghìn đơn vị (bằng 65,45% tổng số đơn vị và 64,08% số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã nhận danh sách do cơ quan BHXH gửi), trong đó có 6,8 nghìn lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
Và tính đến hết ngày 1/11/2021, đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 8,34 triệu lao động, trong đó đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 7,79 triệu người, đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 0,55 triệu lao động, với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.
Dự kiến đến hết ngày 15/11/2021, ngành BHXH Việt Nam sẽ cơ bản hoàn thành xong việc hỗ trợ đối với người lao động.
Bên cạnh đó, công tác triển khai chi trả hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68, Quyết định số 23 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cũng có nhiều kết quả tích cực.
Thống kê của BHXH Việt Nam, tính tới hết ngày 1/11, 106.141 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 299 đơn vị.
Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 780 đơn vị với 140.524 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 962 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.
Cơ quan BHXH Việt Nam cũng đã xác nhận danh sách 1.630.462 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 55.754 đơn vị; 383.199 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.300 đơn vị.
Hỗ trợ 3.005 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 26 đơn vị, xác nhận 70.961 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của 947 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.
Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách xã hội đã xác nhận cho 29.790 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất.

N. NGA

Theo Bizlive

undefined