Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

12:00 | 17/05/2017

Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên đại lý tàu biển thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam vừa được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư 13/2017/TT-BGTVT.

Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do cơ sở đào tạo chứng nhận cho người tham dự khóa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nhân viên đại lý tàu biển.

Khối lượng kiến thức đối với nội dung đào tạo là 3 học phần, với thời gian thực học là 45 tiết: Học phần I (15 tiết học) về kiến thức pháp luật hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch và các điều ước quốc tế có liên quan; học phần II (15 tiết học) về nghiệp vụ đại lý tàu biển; học phần III (15 tiết học) về tiếng Anh chuyên ngành.

Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng và ban hành chương trình khung đào tạo nhân viên đại lý tàu biển trên cơ sở nội dung đào tạo quy định trên. Các cơ sở đào tạo nhân viên đại lý tàu biển xây dựng bài giảng theo chương trình khung đào tạo nhân viên đại lý tàu biển do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành.

Thông tư nêu rõ, Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo nhân viên đại lý tàu biển. Hàng năm cập nhật thông tin các cơ sở đào tạo đại lý tàu biển để thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.

Cơ sở đào tạo đại lý tàu biển tuân thủ nội dung đào tạo và chịu trách nhiệm về việc chứng nhận kết quả đào tạo; thông báo công khai chương trình, kế hoạch đào tạo nhân viên đại lý tàu biển tại cơ sở đào tạo và trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo hoặc trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam. Hàng năm cơ sở đào tạo đại lý tàu biển báo cáo kết quả đào tạo và chứng nhận đối với nhân viên đại lý tàu biển về Cục Hàng hải Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người Đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm: Thực hiện các thủ tục tàu biển đến, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền viên; ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương...

Theo VGP


undefined