Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Bổ nhiệm nhân sự các Bộ: Tài chính, ...

12:00 | 12/07/2017

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa các trao quyết định bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị.
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực ... (02/07) Thêm nhiều chính sách ưu đãi phát ... (30/05) Luật Quy hoạch: Xóa bỏ cơ chế xin-cho, ... (27/05)
3

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

12:00 | 17/05/2017

Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

2

Đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

12:00 | 17/05/2017

Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên đại lý tàu biển thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam vừa được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại ...

1

Phụ cấp lưu trú cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày

12:00 | 17/05/2017

Đây là quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

undefined
5cs_Copy

5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

12:00 | 05/05/2017

Phạt cả người phát tờ rơi và người quảng cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, điều kiện trái phiếu chính phủ được mua lại trước ...

tl_Copy

Tăng lương cho hàng loạt đối tượng từ 1/7 tới

12:00 | 27/04/2017

Từ ngày 1/7 tới, mức lương cơ sở sẽ là 1.300.000 đồng/tháng thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng áp dụng cho tất cả mọi đối tượng đang hưởng lương, phụ cấp làm việc trong ...

ct_Copy

Luật Cạnh tranh - cần một cách tiếp cận mới và thiết thực

12:00 | 25/04/2017

Như đã thành thông lệ, cứ sau chu kỳ khoảng 10 năm thực hiện, mỗi đạo luật ở nước ta lại được xem xét sửa đổi, trong đó phần lớn là các sửa đổi mang tính điều chỉnh và ...

undefined