Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

1

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ ...

12:00 | 03/11/2017

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương; Chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; Tăng cường phòng ...
Bộ Xây dựng đồng ý cho xây chung cư ... (02/11) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và ... (27/10) Phát hành trái phiếu doanh nghiệp (27/10)
123456

Đề xuất mới về Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

12:00 | 27/10/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định lần 3 về tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

dgh

Đơn giản hóa hơn 70 thủ tục về thuế, hải quan và chứng khoán

12:00 | 12/10/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài ...

bbh

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục liên quan đến xây dựng, bất động sản

12:00 | 11/10/2017

Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy ...

undefined
ttt

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

12:00 | 02/10/2017

Quy định danh mục hàng hóa nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại; thay số thẻ bảo hiểm y tế; được mua ngoại tệ kinh doanh trò chơi có thưởng; phải giải trình nhu ...

dn

Đầu năm 2018 chưa thu BHXH theo tổng thu nhập

12:00 | 29/09/2017

Tại Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế tháng 9 -2017 diễn ra ngày 28-9, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần ...

cs

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

12:00 | 05/09/2017

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức; chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ...

undefined