Tin tức

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Từ 2021: Đưa vào thực hiện tất cả những đoạn còn lại của tuyến cao tốc Bắc - Nam

12:00 | 15/09/2020

Kế hoạch thực hiện trong 5 năm, đến 2025 thông được toàn tuyến Bắc - Nam theo quy hoạch.

Từ 2021: Đưa vào thực hiện tất cả những đoạn còn lại của tuyến cao tốc Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7541/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình gồm đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình) và đoạn Bùng - Vạn Ninh (Quảng Bình) và đoạn qua Vạn Ninh (Quảng Bình) - Cam Lộ (Quảng Trị).
Trong đó, xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Trị, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trên cơ sở báo cáo của Bộ GTVT và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 7/9 về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phó Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo.
Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư trong đó tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu trước đây và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đối với tổng thể tất cả các đoạn còn lại trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội.
Đề xuất các cơ quan và địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đầu tư các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
Được biết, đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ) và đoạn tuyến Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình) và Bùng (Quảng Bình) - Vạn Ninh (Quảng Bình) được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị triển khai theo hình thức PPP từ năm 2016.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng. Đặc biệt, dự án dài khoảng 70 km này sẽ nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông theo quy hoạch.
Do đó, Bộ GTVT đã kiến nghị chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án từ UBND tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị về Bộ GTVT. Đồng thời, đưa vào xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025 để nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông theo quy hoạch.

HẠ AN

Theo Bizlive

undefined